top of page

NIERUCHOMOŚCI

 

Główną gałęzią naszej działalności w zakresie nieruchomości jest wycena. Wyceny nieruchomości wykonujemy dla różnorakich celów, np.:

  • dla ustalenia wysokości hipotecznych zabezpieczeń kredytów

  • dla potrzeb sprzedaży nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych, w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym;

  • dla potrzeb przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych;

  • dla celów związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami przez jednostki samorządowe oraz administrację państwową.

  • dla potrzeb związanych z obrotem wierzytelnościami oraz windykacją

  • dla celów wynikających z ustawy o rachunkowości

Nasza firma specjalizuje się w prowadzeniu wycen dla samorządów oraz innych jednostek budżetowych w związku z obowiązkami, jakie spoczywają na nich przy realizowaniu zadań wynikających z ustawy od gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisów.

Duża część wykonywanych usług dla samorządów to sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Wykonujemy również:

  • wyceny nieruchomości nabywanych lub wywłaszczanych pod drogi,

  • wyceny nieruchomości dla potrzeb ich oddania w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,

  • wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości „opłaty planistycznej”

Posiadamy ogromne doświadczenie w wykonywaniu wycen dla samorządów oraz innych jednostek zarządzających mieniem gminnym, powiatowym lub Skarbu Państwa.

Nasze opracowania cechuje rzetelność, dokładność oraz terminowość.

Serdecznie zapraszamy od współpracy wszystkich przedstawicieli gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich i innych jednostek. Jesteśmy otwarci na wszelkie zapytania z Państwa strony i zapewniamy, że udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub interesują Państwa ceny za wykonanie konkretnych usług prosimy o kontakt z naszą firmą drogą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub pocztą. Odpowiemy niezwłocznie.

Prowadzimy również działalność w zakresie sprzedaży i wynajmu nieruchomości - nasza oferta patrz wyżej.

bottom of page